Home Thema Geometrie Regelmatige Veelhoeken
We hebben 9 gasten online
Artikelen bekeken hits : 31409
Regelmatige Veelhoeken PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Stef   
maandag, 14 december 2020 00:00

DriehoekRegelmatige Veelhoeken / Regular Polygons

Geometrie (Meetkunde) is het onderdeel van de wiskunde, dat zich bezighoudt met het bepalen van afmetingen, vormen, de relatieve positie van figuren en de eigenschappen van de ruimte. Het thema van symmetrie in de meetkunde is bijna zo oud als de wetenschap van de meetkunde zelf. Symmetrische vormen bezaten voor vele filosofen een diepe betekenis en werden in de tijd van Euclides in detail onderzocht. Dit wordt ook wel Heilige Geometrie genoemd. Alles in de natuur is gebaseerd op een onderliggende geometrie. Oude beschavingen ontdekten al dat symmetrische vormen niet toevallig voorkwamen. zij zagen het als het mysterie van de schepping.

Door de vorm van de (hoek)bouwstenen is het niet mogelijk om scherpe hoeken te maken. Als compromis zijn de hoeken van de vormen een beetje afgestompt. De “Hoeken” worden gevormd door een combinatie van verschillende soorten hoekstenen. De “zijden”  vorm je met de rechte bouwstenen of met hoekdraagsteunen. En de lengte …. die mag je zelf bepalen, zolang alle zijden maar dezelfde lengte hebben. En dat is nu juist zo bijzonder aan deze vormen. De hoeken blijven gelijk, maar door de zijden langer of korter te maken, bepaal je zelf de grootte van de vorm. Hoe groot wil jij hem maken?

Laten we beginnen met regelmatige veelhoeken. Dit zijn veelhoeken waarvan de zijden allemaal dezelfde lengte hebben, en alle hoeken aan elkaar gelijk zijn. Als je een regelmatige veelhoek tekent, dan kun je er altijd een cirkel omheen tekenen, waarbij alle hoeken de cirkel raken.

Geometry is the part of mathematics that deals with determining dimensions, shapes, the relative position of figures and the properties of space. The theme of symmetry in geometry is almost as old as the science of geometry itself. Symmetrical shapes held deep meaning for many philosophers and were explored in detail in the time of Euclid. This is also called Sacred Geometry. Everything in nature is based on an underlying geometry. Ancient civilizations already discovered that symmetrical shapes did not occur by chance. they saw it as the mystery of creation.

Due to the shape of the (corner) building blocks, it is not possible to make sharp corners. As a compromise, the corners of the shapes have been slightly dulled. The “Corners” are formed by a combination of different types of cornerstones. You form the “sides” with the straight building blocks or with corner supports. And the length…. you can determine this yourself, as long as all sides have the same length. And that is precisely what is so special about these shapes. The angles remain the same, but by making the sides longer or shorter, you determine the size of the shape. How big do you want to make it?

Let's start with regular polygons. These are polygons whose sides all have the same length and all angles are equal to each other. If you draw a regular polygon, you can always draw a circle around it, with all angles touching the circle.

 

Driehoek

Driehoek / Triangle

Vierkant

Vierkant / Square

 

 

Vijfhoek

Vijfhoek / Pentagon

 

Zeshoek

Zeshoek / Hexagon

 

Zevenhoek

 

Zevenhoek / Heptagon

 

Achthoek

Achthoek / Octagon

 

Negenhoek

Negenhoek / Enneagon

 

Tienhoek

Tienhoek / Decagon

 

Twaalfhoek

Twaalfhoek / Dodecagon

 Laatst aangepast op maandag, 14 december 2020 21:00